Agressie op de werkvloer

Bescherm uw werknemers tegen agressie en geweld!

Agressie en geweld op de werkvloer is in de Arbowet opgenomen onder ‘Psychosociale Arbeidsbelasting’. Arbeidsgerelateerde agressie en geweld zijn voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen in omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het werk. Intern kunnen collega’s of leidinggevenden agressief of gewelddadig zijn en extern kunnen bijvoorbeeld klanten of patiënten dergelijk ongewenst gedrag vertonen. Als werkgever bent u verplicht om een beleid te voeren dat zich richt op het voorkomen van dergelijk ongewenst gedrag door regels op te stellen en deze te handhaven. Goede voorlichting, transparante communicatie, (psychologische) opvang, persoonlijke bescherming en nazorg is een belangrijk onderdeel van het beleid. De Landelijke Klachtencommissie kan u daarbij ondersteunen met advies en de afwikkeling van agressie en geweld op de werkvloer.

Agressie en geweld op de werkvloer

Agressie en geweld kan in vele vormen voorkomen: Fysiek, verbaal en psychisch. Agressie en geweld op de werkvloer kan leiden tot werkstress en kan zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid. Denk bijvoorbeeld aan angstgevoelens, paniekaanvallen, slaapproblemen, hoofdpijn en een burn-out.
Als werkgever moet u beleid vaststellen om uw werknemers tegen agressie en geweld te beschermen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers de aanpak van agressie en geweld goed op orde hebben.
De Landelijke Klachtencommissie kan u hierbij ondersteunen en adviseren.

Zorg voor een sociaal veilige werkomgeving

Zorg ervoor dat uw beleid en aanpak goed op orde is

Agressie en geweld voorkomen en aanpakken

Agressie en geweld op de werkvloer voorkomen en aanpakken begint met het in kaart brengen van de risico’s. Wat volgt is het opstellen van gedragsregels, goede voorlichting, instructies en training geven hoe de medewerkers met agressie en geweld moeten omgaan.
Daarbij hoort een goede opvangregeling voor medewerkers die het slachtoffer zijn geworden van agressie en geweld.
Omdat het voor slachtoffers ook belangrijk is dat u de dader aanspreekt op zijn of haar gedrag heeft u een regeling gericht op het aanpakken van de dader of daders, het doen van aangifte van een strafbaar feit of het verhalen van de geleden schade op de dader.
Wij kunnen u hierbij ondersteunen en adviseren.

Onafhankelijke klachtencommissie

De Landelijke Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Wij kunnen u ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen tegen agressie op de werkvloer, maar ook een onafhankelijke klachtencommissie voor u instellen als er sprake is van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Deze commissie neemt de klacht in behandeling, onderzoekt het voorval en rapporteert de uitkomsten aan de directie en aan de direct betrokkenen. Wilt u meer weten over de procedure, dan helpen wij u graag met een passend advies.

Agressie op de werkvloer bespreekbaar maken

Bent u proactief als het om psychosociale arbeidsbelasting gaat? Wilt u agressie op de werkvloer samen met ons bespreekbaar maken? Preventieve maatregelen nemen? Of onpartijdig blijven als werkgever, maar een klacht wel netjes volgens procedure afhandelen? Vul het contactformulier in, dan komen wij hier zo spoedig mogelijk op terug.