BRIGITTE SIESLING

Mr. B.A. Siesling (Brigitte) 

 Mr. Brigitte Siesling is in 1990 afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. De eerste tien jaar heeft zij als bedrijfsjurist gewerkt (ABN AMRO Bank en Universiteit van Amsterdam). Brigitte is advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht. In 2008 volgde Brigitte de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (“Pala”) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

Mr. Brigitte Siesling is binnen het arbeidsrecht gespecialiseerd in ongewenst gedrag op het werk. Zij fungeert onder meer als voorzitter van externe of interne klachtencommissies binnen bedrijven. Brigitte is verbonden aan de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Ook als advocaat staat Brigitte zowel klagers als aangeklaagden van ongewenst gedrag op het werk in klachtenprocedures en gerechtelijke procedures bij. Als extern vertrouwenspersoon is Brigitte het aanspreekpunt voor medewerkers van bedrijven. Daarnaast adviseert en procedeert Brigitte in ontslagprocedures, zowel via het UWV als via de kantonrechter en hoger beroep. Behalve in het bedrijfsleven is Brigitte ook werkzaam voor (semi)ambtenaren en werknemers van (semi) overheid- en onderwijsinstanties. 

 

Tevens is Brigitte MfN-registermediator bij arbeidsconflicten, samenwerkingsproblematiek binnen maatschappen, en ongewenst gedrag op het werk, zoals pesten en (seksuele) intimidatie. Zij volgde in 2013 haar mediationopleiding bij de Merlijn Groep in Nuland. Bij mediation gaat het er om de deelnemers te helpen hun interactie, communicatie en besluitvorming te verbeteren om dus beter naar elkaar te kunnen luisteren en beter te praten over vaak emotionele zaken die zeer wezenlijk voor hen zijn. Brigitte is oprecht geïnteresseerd in mensen en wat hen beweegt. Ze doorziet snel situaties en de dieper liggende belangen van deelnemers. Wanneer deelnemers een passende en respectvolle oplossing in een lastige situatie vinden is wat Brigitte betreft de mediation geslaagd.  

Esther is jurist, gespecialiseerd in arbeidsrecht, mediator en vertrouwenspersoon. Zij heeft ruime ervaring in de mediawereld. 

Brigitte is advocaat en mediator. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Zij is veel werkzaam binnen de gezondheidszorg

Fleur is advocaat en gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Zij heeft ervaring in de woningbouw