ESTHER LAMMERS - VAN DER GROEP

Mr. E.G. Lammers-Van der Groep (Esther)

 

Mr. Esther Lammers- Van der Groep rondde in 2006 haar studie Nederlands Recht af aan de Open Universiteit; specifieke aandachtsgebieden: Arbeidsrecht, belastingrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast volgde zij als bijvak Criminologie. Binnen het arbeidsrecht heeft Esther zich gespecialiseerd in arbeidsomstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en integriteit op de werkvloer.

Vanaf 2003 is Esther LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en vanaf 2013 vertrouwenspersoon integriteit. Tot 2019 was zij werkzaam binnen de publieke omroepen. Thans is zij werkzaam als zelfstandig extern vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en vertrouwensadviseur integriteit, mediator en klachtenfunctionaris. Als extern vertrouwenspersoon staat zij klagers en aangeklaagden bij.

In 2013 volgde zij de opleiding tot vertrouwenspersoon integriteit bij het Bureau Integriteit Openbare Sector BIOS/Nyenrode, thans het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel).

Verder fungeert zij als klachtenfunctionaris en is zij onder meer vice voorzitter van de klachtencommissie van de beroepsvereniging Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Verder is Esther mediator bij ongewenst gedrag op de werkvloer en sinds 2010 als vrijwilliger verbonden aan een welzijnsorganisatie als bemiddelaar bij burenconflicten.

Esther volgde in 2007 de mediation-opleiding bij The Lime Tree en vervolgens als specialisatie arbeidsmediation bij het Centrum voor Conflicthantering (CvC) te Haarlem. In 2007 legde zij met goed gevolg het toelatingsexamen af tot Registermediator van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Thans is zij verbonden aan de Stichting Registermediators (SRM)

Haar warme belangstelling voor de mens in al haar facetten en haar ervaring als vertrouwenspersoon en met diversiteit aan burenconflicten binnen onze multiculturele samenleving, maakt haar tot een toegankelijk mens met een scherp analytisch vermogen

Klachtbehandelaar

Esther Lammers van der groep

Esther is jurist, gespecialiseerd in arbeidsrecht, mediator en vertrouwenspersoon. Zij heeft ruime ervaring in de mediawereld. 

klachtbehandelaar

Brigitte
Siesling

Brigitte is advocaat en mediator. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Zij is veel werkzaam binnen de zorg.

klachtbehandelaar/secretaris

Fleur
Havers

Fleur is advocaat en gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Zij heeft ervaring in de transport branche.