Intimidatie op de werkvloer

Onafhankelijk advies bij ongewenste omgangsvormen

Zo’n 16 procent van de werknemers in Nederland heeft last van intimidatie op de werkvloer. Dit kan lichamelijk zijn, maar ook psychisch. Als werkgever bent u – volgens de Arbowet – verplicht om een veilige werkplek te faciliteren en ongewenste omgangsvormen, zoals intimidatie, aan te pakken. De Landelijke Klachtencommissie is een onpartijdige commissie, die u als werkgever kunt inschakelen om intimidatie op de werkvloer te voorkomen en te bestrijden.

Intimidatie op de werkvloer

Intimidatie op de werkvloer wordt door de Arbowet gezien als  ‘psychosociale arbeidsbelasting’. De intimidatie kan verbaal, non-verbaal of lichamelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan intimiderende vragen, opmerkingen, mailtjes en andere berichten. Bij fysieke intimidatie op de werkvloer is er sprake van lichamelijk gedrag, waardoor iemand letterlijk in een hoek wordt gedrukt. Er kan ook sprake zijn van seksuele intimidatie op de werkvloer in de vorm van seksueel getinte opmerkingen, ongewenste privé vragen of fysieke aanranding. Een (preventieve) aanpak van intimidatie op de werkvloer voorkomt gevaarlijke situaties en ziekteverzuim.

Een veilige werkomgeving

Een onafhankelijke commissie

Klachtenafhandeling volgens protocol

Minder ziekteverzuim

Intimidatie op de werkvloer aanpakken

Van een werkgever mag worden verwacht dat hij er alles aan doet om intimidatie op de werkvloer te voorkomen en – indien nodig – af te handelen volgens een vast protocol. De Landelijke Klachtencommissie kan u helpen om een dergelijk protocol op te stellen en om een juiste klachtenafwikkeling te faciliteren. Wij stellen een onderzoek in naar het feitencomplex, waarop de klacht is gebaseerd. Hieruit volgt een schriftelijke rapportage en een advies voor de directie en de direct betrokkenen. Met onze inzet blijft u als werkgever onpartijdig, maar handelt u de klacht wel op de juiste manier af.

De Landelijke Klachtencommissie

De Landelijke Klachtencommissie geeft als onafhankelijke partij een oordeel over de gegrondheid van een klacht en adviseert over de te nemen maatregelen. Wij stellen samen met u een klachtencommissie in. Deze commissie stelt een onderzoek in op basis van de ingediende klacht. Hieruit volgt een rapportage en een schriftelijk advies over mogelijke vervolgstappen. Wilt u meer weten over de procedure bij intimidatie op de werkvloer? Onze specialisten helpen u graag aan het juiste advies.

Preventieve maatregelen

Om te voorkomen dat u zich als bedrijf tot de klachtencommissie moet wenden, is er een aantal preventieve maatregelen die u kunt nemen. Weerbaarheidstrainingen voor uw medewerkers bijvoorbeeld, het opstellen van een protocol en een klachtenregeling zodat u weet wat te doen in geval van overtreding en het aanstellen van een vertrouwenspersoon bij wie medewerkers die te maken hebben met intimidatie op de werkvloer zich kunnen melden. Wij geven u graag advies en kunnen een protocol en klachtenregeling voor u opstellen.

Meer over intimidatie op de werkvloer

Elke branche en elk bedrijf is anders, wij denken graag met u mee. Overal gelden andere gedragsregels. Wilt u intimidatie op de werkvloer bespreekbaar maken, voorkomen of een incident laten onderzoeken door een onafhankelijke commissie? Gebruik onderstaand contactformulier, dan komen wij zo spoedig mogelijk op uw verzoek terug.