Klachtenregeling

Professioneel en op maat

Als werkgever bent u verplicht om voor een sociaal veilige werkplek te zorgen. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet u een beleid voeren gericht op voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting, ofwel ongewenst gedrag als (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie. U kunt uw beleid vormgeven door het aanstellen van een vertrouwenspersoon, het opstellen van een klachtenregeling en het instellen van een klachtencommissie.

Een klachtenregeling opstellen

Elke klacht over (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie moet zorgvuldig worden onderzocht. U legt in een klachtenregeling vast wat de procedure is wanneer de klacht met juridische rechtsmiddelen moet worden afgehandeld. De Landelijke Klachtencommissie stelt desgewenst een klachtenregeling op voor uw organisatie.

Voor een sociaal veilige werkplek

Professionele klachtafhandeling door een onafhankelijke derde

Een klachtenonderzoek

Een klachtonderzoek is een arbeidsrechtelijk onderzoek. De klachtencommissie stelt een onderzoek in en hoort iedereen die bij de klacht betrokken is. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht en een advies over de te nemen maatregelen of sancties. De klachtencommissie moet haar taken onafhankelijk kunnen verrichten en is gebonden aan de algemene beginselen van een behoorlijke klachtenbehandeling.

Een onafhankelijke klachtencommissie

Een zorgvuldig samengestelde onafhankelijke klachtencommissie kan voorkomen dat er ondoordacht en ongefundeerde maatregelen worden genomen of dat er ten onrechte maatregelen achterwege worden gelaten. De Landelijke Klachtencommissie kan u, als onafhankelijke derde, helpen bij het samenstellen van een klachtencommissie. Onze functionarissen zijn deskundigen die, vanuit hun achtergrond als jurist of (organisatie)psycholoog, kennis hebben van dossiers over ongewenste omgangsvormen. De functionarissen van de Landelijke Klachtencommissie hebben geen directe of indirecte banden met uw organisatie, klagers en aangeklaagden.

Klachtenregeling opstellen?

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen met ongewenst gedrag op de werkvloer? Samen met ons een klachtenregeling opstellen? Of heeft u een andere vraag voor onze specialisten? Vul onderstaand contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.