Onze specialisten

Wie zijn wij?


Wij zijn een team van juristen (advocaten en juristen) en psychologen gespecialiseerd op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Het team beschikt over een netwerk van advocaten, juristen en psychologen waaruit wij een  op uw organisatie toegesneden externe onafhankelijke onpartijdige klachtencommissie samenstellen.
Wij zorgen ervoor dat de klachtencommissie voldoende is toegerust en berekend voor haar taak door een evenwichtige samenstelling en voldoende beschikbaarheid op korte termijn.

Na zijn studie klinische psychologie aan de Universiteit Leiden werkte Piet de Boer aanvankelijk als vertrouwenspersoon en als klachtenbemiddelaar in allerlei zorgsectoren. Vervolgens was hij een aantal jaren werkzaam als Teammanager Inhoud bij het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam.

Vervolgens trad hij in dienst van organisatieadviesbureau Winston & Partners. Piet was tot maart 2021 werkzaam in de sectoren overheid, zorg, industrie en onderwijs als organisatieadviseur, trainer en als senior vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit. Daarnaast trad hij op als mediator bij arbeidsconflicten.

Momenteel werkt hij op freelance basis als adviseur en klachtenfunctionaris binnen de zorgsector. Tevens is hij bemiddelaar voor de Geschillencommissie Zorg te Den Haag en voor een tweetal beroepsverenigingen voor psychologen en psychotherapeuten.

Hij heeft ervaring als lid van diverse toezichthoudende organen in de zorg, maatschappelijke organisaties en sociale advocatuur. Verder is hij lid van diverse klachtencommissies.

Piet heeft zich met name ingezet voor individuen of groepen die op de één of andere manier in conflicten of andere problemen terechtkwamen. Zijn brede ervaring op het gebied van bemiddeling, training en advieswerk zorgde veelal voor oplossingen die werkzaam en duurzaam bleken en tot tevredenheid van de betrokken partijen hebben geleid.

Leo ten Brink is arbeidsrechtjurist en mediator. Hij is oud-voorzitter van de LVV.

In de dagelijkse praktijk treedt hij op als adviseur in arbeidsgeschillen. Voorts is hij externe voorzitter van bezwaren-/klachten- en geschillencommissies (zowel bij de overheid als  bedrijfsleven). Ook  staat hij sporters bij in procedures binnen de sportwereld.

Vanuit zijn werk heeft hij regelmatig te maken met het onderwerp ongewenste omgangsvormen in brede zin en alles wat daarmee samenhangt: het geven van adviezen en trainingen en het optreden als extern voorzitter van klachtencommissies. Hij heeft hier veel ervaring mee. 

Verder heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld in het onderwijs en de gehandicaptenzorg. Thans is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA).

drs. Ali al Hadaui (1975) studeerde in 2006 af aan de Universiteit Leiden met de studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Na jaren als beleidsadviseur te hebben gewerkt bij gemeenten en het rijk maakte hij in 2012 de overstap als zelfstandige en fulltime mediator, lid klachtencommissie, vertrouwenspersoon en trainer.

Ali houdt zich in het dagelijkse leven bezig als mediator in arbeidszaken, familiezaken (ook internationale kinderontvoeringen) en strafzaken. Ook neemt hij zitting als lid in verschillende klachten- en bezwaarcommissies, bijvoorbeeld Gemeente Den Haag en PUM (onderdeel van VNO/NVW). Bij GroenLinks Landelijk en bij Teva is hij tevens actief als vertrouwenspersoon.

Zijn brede ervaring maakt dat hij een diepe gereedschapskist aan gesprekvaardigheden en interventies heeft ontwikkeld. Met zijn bi-culturele achtergrond weet hij vaak interculturele kwesties te duiden en de behoeften en belangen van partijen helder samen te vatten.

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Ali praat graag over zijn werk. Nog liever schrijft hij regelmatig artikelen voor vakbladen om zijn kennis met anderen te delen.

"Laat ongewenste omgangsvormen niet langer een taboe en een reden voor verzuim zijn."