Pesten op de werkvloer

Een grapje op zijn tijd moet kunnen, maar als plagen pesten wordt is er sprake van intimiderend gedrag met een structureel karakter. Pesten wordt in de Arbowet opgevat als een vorm van agressie en geweld. Als werkgever bent u verplicht om beleid te voeren dat zich richt op het voorkomen en tegengaan van dergelijk ongewenst gedrag. De Landelijke Klachtencommissie is een onafhankelijke derde die u daarbij kan ondersteunen en adviseren. 

Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer kan op verschillende manieren. Het is vernederend, vijandig, agressief en intimiderend gedrag. Vaak speelt het al een langere periode voordat iemand het probleem aankaart. Slachtoffers vinden het vaak moeilijk om zichzelf te verdedigen, zeker als zij tegenover een hele groep staan. Pesten op de werkvloer kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten en soms zelfs tot langdurige uitval. Als werkgever bent u verplicht om beleid te voeren dat zich richt op het voorkomen en tegengaan van dergelijk ongewenst gedragDe Landelijke Klachtencommissie is een onafhankelijke derde die u hierbij kan adviseren en ondersteunen.

Stel gedragsregels op in een protocol

Een onafhankelijke Klachtenommissie

Voorkom (langdurig) ziekteverzuim

Advies op maat

Pesten op de werkvloer aanpakken

Ondanks de toenemende aandacht, is pesten op de werkvloer nog steeds een actueel probleem. Hoe voorkomt u als werkgever dat er pestgedrag ontstaat binnen uw organisatie? Maak pestgedrag bespreekbaar en steun de gepeste met een goede opvangregeling, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie die de klacht kan onderzoeken. De Landelijke Klachtencommissie is een onafhankelijke klachtencommissie die klachten of signalen over pestgedrag onderzoekt en aan de hand van het onderzoek een advies uitbrengt over de te nemen maatregelen.

De Landelijke Klachtencommissie

De Landelijke Klachtencommissie is onpartijdig: uw onafhankelijke derde voor onderzoek en advies. Zodra een klachtenprocedure wordt opgestart, stellen wij een commissie samen die geen directe of indirecte banden met uw organisatie heeft. Zij nemen de zaak in onderzoek en rapporteren aan de directie en aan de direct betrokkenen. In dit rapport worden de uitkomsten van het onderzoek en een advies over mogelijke sancties en/of maatregelen uiteen gezet.

Preventieve maatregelen

Naast een protocol en een eerlijke klachtenprocedure, zijn er ook preventieve maatregelen die u kunt nemen tegen pesten op de werkvloer. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer bespreekbaar te maken en zijn er ook speciale weerbaarheidstrainingen voor bedrijven. Wij helpen u graag aan vrijblijvend advies op maat.

Meer over pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer komt in elke branche en laag van het bedrijf voor. Wilt u het bespreekbaar maken als werkgever, pestgedrag voorkomen of een incident laten onderzoeken en rapporteren door een onafhankelijke commissie? Gebruik onderstaand contactformulier, dan komen wij hier zo snel mogelijk bij u op terug.