Rechter verplicht werkgever om afschrift rapportage klachtencommissie ongewenste omgangsvormen aan werknemer te verstrekken

Wij ontvingen een mooie uitspraak van de kantonrechter in Alkmaar in een zaak van een werknemer tegen Alkmaar Sport N.V. Werknemer is vanaf 2006 bij Alkmaar Sport in dienst als zweminstructrice. Zij heeft een klacht wegens ongewenste omgangsvormen ingediend tegen haar leidinggevenden. Een klachtencommissie heeft haar klacht behandeld en deels gegrond verklaard.

Wat was er aan de hand?

Werknemer verzoekt Alkmaar Sport om een kopie van de 27 pagina’s tellende rapportage van de klachtencommissie, inclusief de twaalf bijlagen, omdat zij de integrale rapportage nodig had om haar standpunt te kunnen onderbouwen in een door haar te starten procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zij wil zich op het standpunt stellen dat Alkmaar Sport geen veilige werkomgeving heeft gecreëerd en daardoor ernstig verwijtbaar jegens haar heeft gehandeld dan wel een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding heeft veroorzaakt.
 
Alkmaar Sport weigert hardnekkig om werknemer een kopie van de rapportage te verstrekken, omdat zij door afgifte de privacy van twee van haar werknemers zou schenden en het rapport mogelijk negatieve publiciteit zou genereren.
 
De kantonrechter overweegt dat de werknemer een rechtmatig belang heeft bij afgifte van een afschrift van de integrale rapportage, omdat zij de rapportage nodig heeft om haar standpunt te onderbouwen in een ontbindingsprocedure. De kantonrechter vindt het belang van de werknemer (bepalen van haar rechtspositie) zwaarder wegen dan het belang van Alkmaar Sport (privacy van haar werknemers en geen negatieve publiciteit). De kantonrechter overweegt daarbij dat Alkmaar Sport zelf al het oordeel van de klachtencommissie over één collega heeft weergegeven in een brief aan de werknemer, zodat het argument over privacy niet opgaat.
De kantonrechter veroordeelt Alkmaar Sport om binnen twee dagen na het vonnis een afschrift van de integrale rapportage aan de werknemer te verstrekken. De kantonrechter veroordeelt Alkmaar Sport tevens in de proceskosten.

Lees hier de hele uitspraak.