Seksuele intimidatie op het werk

Onafhankelijk onderzoek en advies

Seksuele intimidatie op het werk kan leiden tot stress, verstoorde arbeidsrelaties, ziekteverzuim en zelfs tot langdurige uitval van een werknemer. U bent als werkgever volgens de Arbowet verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen en om een beleid te voeren dat is gericht op het voorkomen van seksuele intimidatie. De Landelijke Klachtencommissie biedt hierin ondersteuning op elk vlak: van het opstellen van een klachtenregeling of een protocol tot het onderzoeken van een klacht of het doen van een signaalonderzoek.

Seksuele intimidatie op het werk

Seksuele intimidatie op het werk kan verbaal (mentaal) en non-verbaal (fysiek) plaatsvinden. De dader kan bijvoorbeeld seksueel getinte opmerkingen of gebaren maken of seksuele handelingen verrichten. Een dader is zich er niet altijd van bewust dat hij of zij seksueel intimiderend overkomt. Daarom is het aan te bevelen om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken via een vertrouwenspersoon en om een klachtenregeling  te hanteren bij klachten.

Zorg voor bewustwording

Stel een protocol op

Onafhankelijk onderzoek en advies

Handel klachten juist af

Seksuele intimidatie op het werk aanpakken

De Arbowet kwalificeert seksuele intimidatie als  psychosociale arbeidsbelasting. Een werknemer die onder druk staat kan stress ervaren en hierdoor (langdurig) uitvallen. De Landelijke Klachtencommissie behandelt klachten over seksuele intimidatie op een onafhankelijke en deskundige wijze.

Onafhankelijk onderzoek

De Landelijke Klachtencommissie is onafhankelijk. Is er sprake van seksuele intimidatie binnen uw bedrijf? Dan formeren  wij (samen) met u een klachtencommissie op maat die de klacht onderzoekt. De directie en de direct betrokkenen ontvangen, op basis van de uitkomsten van het onderzoek, een rapportage en een advies over de eventueel te nemen maatregelen. Wilt u meer weten over de procedure bij seksuele intimidatie op het werk, een dossier aan ons voorleggen of meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Preventieve maatregelen

Het voorkomen van seksuele intimidatie op de werkvloer is natuurlijk beter dan genezen! Bent u pro actief als het om psychosociale arbeidsbelasting gaat? Preventie begint met een  protocol en een klachtenregeling. Een protocol vermeldt de gedragsregels en omgangsvormen die gelden binnen uw organisatie. Een klachtenregeling bepaalt bij wie een werknemer een klacht over seksuele intimidatie kan indienen en omvat een  klachtenprocedure. Wij stellen een protocol of klachtenregeling op maat voor uw organisatie op.

Een klacht voorleggen?

Wilt u een klacht over seksuele intimidatie op het werk aan ons voorleggen, meer informatie over de procedure, of een klachtencommissie? Gebruikt u onderstaand contactformulier, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.