Signaalonderzoek

Professioneel, onafhankelijk en op maat

Wat is signaalonderzoek / cultuuronderzoek?

In organisaties kunnen geruchten of roddels over grensoverschrijdend gedrag de ronde doen waar je als werkgever de vinger niet op kunt leggen. Uit angst om doelwit van kritiek of roddels te worden, te vrezen voor carrièreperspectief of baanverlies, durven medewerkers onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag niet rechtstreeks te melden. In zo’n situatie kan een signaal- of cultuuronderzoek uitkomst bieden. Dit onderzoek geeft een beeld van de situatie, cultuur en processen ten tijde van het ervaren grensoverschrijdend gedrag.
Wij hebben onder meer ervaring binnen de politieke arena en het universiteitswezen. Zo hebben onder andere de politieke partij BIJ1 en de Technische Universiteit Delft de weg naar ons gevonden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Een signaal- of cultuuronderzoek door ons onafhankelijk onderzoeksteam, biedt medewerkers de mogelijkheid om in een veilige omgeving vertrouwelijk en geanonimiseerd te vertellen over eigen ervaringen, over de cultuur of processen binnen de organisatie en om mee te denken over veranderingen die nodig zijn om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

De werkgever/opdrachtgever stelt degenen op wie de melding(en) betrekking hebben in kennis. Zij krijgen in het kader van hoor en wederhoor de gelegenheid daarop te reageren. De betrokkenen ontvangen een geanonimiseerde bundeling van de gesprekken.

Wij sluiten het onderzoek met een vertrouwelijk eindrapport met een advies en aanbevelingen voor de directie of het bestuur.

Het door ons samengestelde onderzoeksteam bestaat doorgaans uit twee personen, een man en een vrouw, waaronder een arbeidsrechtjurist en een (organisatie)psycholoog, een gecertificeerd vertrouwenspersoon of een maatschappelijk werker.

onafhankelijk en professioneel

Het onderzoeksteam moet haar werkzaamheden  onafhankelijk kunnen verrichten. Zij heeft geen directe of indirecte banden met uw organisatie.

Een signaalonderzoek of cultuuronderzoek is een arbeidsrechtelijk onderzoek. Wij stellen dan ook kwaliteitseisen aan onze leden van het onderzoeksteam. Zij zijn deskundig op het gebied van ongewenste omgangsvormen vanuit hun achtergrond als jurist of psycholoog. Wij zorgen ervoor dat het onderzoeksteam kwalitatief voldoende is toegerust en berekend voor haar taak. Wij houden rekening met uw wensen.

Signaalonderzoek is geen klachten- of feitenonderzoek

Een signaalonderzoek of cultuuronderzoek is geen klachten- of feitenonderzoek gericht op waarheidsvinding en harde feiten.
Mocht het eindrapport van het signaalonderzoek daartoe aanleiding geven, dan kan de organisatie alsnog besluiten tot het instellen van een klachten- of feitenonderzoek.