Sneue types

Denigrerende opmerkingen over vrouwen maken in een Zoom-bijeenkomst, onbetamelijke mail naar je collega sturen, genante screenshots, ongevraagd een foto van je piemel naar een collega sturen. Wie denkt dat in deze Coronatijd seksuele intimidatie op het werk wel minder zou zijn nu we elkaar minder zien komt bedrogen uit, zo blijkt uit een artikel van ‘Japke-d. denkt mee’ in NRC.nl van 16 februari 2021.
(https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/16/een-foto-van-je-piemel-sturen-is-nogal-sneu-a4032017)
Seksuele intimidatie is online verder gegaan. Veel mensen missen het fysieke contact met collega’s, en raken gefrustreerd. De Coronatijd zou wat dat  betreft desastreus zijn. ‘Mannen die ongevraagd een foto van hun piemel sturen zijn sneue dakhazen.‘ Maar Japke-d. Brouwer vindt dat leidinggevenden die een melding daarover weglachen nog veel erger zijn. Hiermee slaat hij de spijker op zijn kop!

Hoe bont medewerkers het kunnen maken, is te lezen in een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 20 februari 2020 (ECLI:NL:CRVB:2020:382) waarbij een gemeenteambtenaar werd ontslagen omdat hij stelselmatig grensoverschrijdend en intimiderend gedrag vertoonde. Niet alleen het maken van seksistische opmerkingen naar vrouwen, hen ongevraagd aanraken en kleinerende opmerkingen maken over het uiterlijk van collega’s zorgde voor een onveilige werksfeer, maar ook zijn on(aan)gepast gedrag op het werk zoals onder andere het laten van winden en boeren, het wegschieten van stukjes snot naar collega’s en het versturen van foto’s  van een vrouwelijk geslachtsorgaan met geslachtsziekte naar collega’s. In de visie van de gemeenteambtenaar was dit alles te vatten onder humoristisch gedrag dat paste in de op de afdeling heersende werksfeer.
Hij kwam er niet mee weg.

De werkgever is verplicht te zorgen voor een veilig werkklimaat. Het opstellen van een algemeen preventiebeleid waarin de geldende normen over grensoverschrijdend gedrag zijn opgenomen kan daarbij een belangrijke steun in de rug zijn. Juist leidinggevenden spelen daarbij een belangrijke rol door voorbeeldgedrag, niet weg te kijken bij een melding, maar medewerkers erop aan te spreken dat grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie niet getolereerd wordt. Frustratie, ‘humoristisch’ gedrag of de ‘cultuur’ op het werk kan geen excuus zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Je komt er niet mee weg!